Gratis juridisch adviesFree legal advice

Door de inwerkingtreding van de Wet op de rechtsbijstand per 1 januari 1994 en de gelijktijdig doorgevoerde bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp, is de kring van rechtzoekenden die voor rechtshulp een beroep doen op de rechtswinkel alleen nog maar groter geworden. De zogenaamde juridisering van de samenleving is nog steeds in volle gang. De behoefte bij burgers aan een onafhankelijke, objectieve en laagdrempelige instantie waar zij terecht kunnen met vragen over het recht, maar ook met minder juridische zaken zoals de uitleg van brieven van instanties, is nog steeds uitdrukkelijk aanwezig.

Stichting Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft als doelstelling het helpen van inwoners van de regio Gennep die geconfronteerd worden met juridische problemen. Deze hulp kan bestaan uit het verstrekken van kosteloos juridisch advies of een doorverwijzing naar een instantie die u verder op weg kan helpen.

Medewerkers van Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep zijn allen rechtenstudent, veelal aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en krijgen daar praktijkervaring voor terug.

Kom gerust met uw vragen naar ons inloopspreekuur. Het maken van een afspraak is niet nodig. Rechtswinkel Gennep staat tot uw dienst!

Since the Legal Aid Act on 1 January 1994 and the spending cuts on subsidized legal aid at the same time, the amount of people looking for legal aid from legal advice centers has only gone up. The so-called ‘juridification’ of society has not yet ended. Among the people, the need for an independent, objective and accessible body which they could ask for help on different issues, especially legal ones, is still clearly present.

The Gennep Foundation for Legal Advice and Discrimination Reporting is a non-profit organization. Its goal is to help the people living in the region of Gennep if they are facing legal issues. We could help you out by providing you with an advice free of charge or by redirecting you to another body or authority which may be able to assist you.

The majority of the Center’s staff are law students and most of them study at the Radboud University in Nijmegen. All of their work are performed voluntarily for which they get practical experience in return.

Please do not hesitate to visit our office during one of our walk-in hours, if you have questions for us. You do not need to make an appointment. The Gennep Legal Advice Center is at your service!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.