Privacy policy Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep

Deze pagina is voor het laatst aangepast op [09 september 2018].

Rechtswinkel en discriminatiemeldpunt Gennep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze website, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo is het voor u inzichtelijk hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stichting Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

1 Ons gebruik van verzamelde gegevens

1.1 Contactformulier
Wanneer u besluit gebruik te maken van het contactformulier op onze website, vragen we u om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag (ingevuld in het vak ‘bericht’) te beantwoorden. De gegevens worden doorgestuurd naar het e-mailadres van het bestuur van Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep, waarna een van onze bestuursleden uw vraag middels een e-mail naar het via het contactformulier aangegeven e-mailadres beantwoordt.

1.2 Sollicitatieformulier
Wanneer u besluit gebruik te maken van het sollicitatieformulier op onze website, vragen we u om de volgende gegevens: —
Deze gegevens worden gebruikt om uw sollicitatieverzoek aan het bestuur voor te leggen via het e-mailadres van het bestuur van Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep. Vervolgens zullen de bestuursleden u een reactie op het sollicitatieverzoek doen toekomen via het door u opgegeven e-mailadres.

2 Doeleinden

Stichting Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep verzamelt persoonsgegevens om u effectieve juridische ondersteuning te verlenen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

3 Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben hiervoor tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

4 Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep bewaart uw persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van haar diensten en na afsluiting van uw dossier gedurende vijf jaar.

5 Beveiliging van persoonsgegevens

Zowel de site als de mail wordt beheerd door een derde partij die de gegevens conform de AVG bewaart. Daarnaast beschermt Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep uw gegevens door het treffen van organisatorische maatregelen.

6 Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het verzoek om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen kunt u ten allen tijde doen middels een e-mail te versturen naar bestuur@rechtswinkel-gennep.nl. Uw verzoek dient aan te geven of u wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om weke persoonsgegevens het gaat. Op het verzoek zal binnen 30 dagen door het bestuur van Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep een reactie worden gegeven per e-mail.

7 Wijzigingen privacy policy

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

8 Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier of door een brief te verzenden naar Postbus 1562,
6501 BN Nijmegen.

KOM ONS BEZOEKEN


VRIJDAG VAN 19.00 TOT 20.30