Over ons

Wat is een rechtswinkel?

Een rechtswinkel helpt u door het beantwoorden van uw vragen omtrent uw rechten en plichten.

Rechtswinkel Gennep helpt u geheel kosteloos, bent u naar tevredenheid geholpen dan kunt u haar bedanken door middel van een vrijwillige bijdrage. Onze vrijwilligers zijn (vergevorderde) studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg.

Tijdens het spreekuur kunt u uw juridische vragen aan hen voorleggen, waarna zij samen met u de mogelijke stappen zullen bespreken. Indien nodig zullen onze medewerkers helpen bij het schrijven van een brief of bezwaarschrift.

Of het nu gaat om het vertalen van een juridische brief, het invullen van formulieren of het geven van een juridisch advies, de rechtswinkel staat voor u klaar!

Rechtswinkel Gennep zal nooit een zaak voor u innemen. Dit betekent dat de rechtswinkel niet procedeert. Wel zullen wij, indien u daar behoefte aan heeft, contact opnemen met uw wederpartij om problemen zonder gerechtelijke tussenkomst op te lossen. Mocht het niet anders kunnen, dan kunnen wij u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten.

Wat is een discriminatiemeldpunt?

Rechtswinkel Gennep is sinds 2010 discriminatiemeldpunt van de gemeente Gennep en sinds 2012 tevens discriminatiemeldpunt van de gemeente Mook en Middelaar. Bij een discriminatiemeldpunt kunt u een melding maken in geval u slachtoffer of getuige bent van discriminatie. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van ras, godsdienst, handicap of seksuele voorkeur. Dat is in Nederland verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat namelijk dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling. Het is soms lastig te bepalen of er sprake is van strafbare discriminatie. Daarom toetsen onze medewerkers de uiting aan de hand van het Wetboek van Strafrecht en de relevante jurisprudentie. Als er daadwerkelijk sprake blijkt van strafbare discriminatie gaan zij met de melding aan de slag.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding van discriminatie wordt door onze medewerkers geregistreerd. Deze registratie is belangrijk. Door het registeren van discriminatieklachten krijgen gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar zicht op wat er regionaal speelt. Door deze cijfers kunnen zij mogelijke trends en signalen halen, waar de gemeentes preventief tegen kan optreden.

Ook al denkt u dat uw melding misschien geen zin heeft, meld discriminatie altijd of doe aangifte bij de politie!

Als u slachtoffer of getuige bent van discriminatie kunt u dat bij ons melden via het contactformulier of door langs te komen op een van onze spreekuren. Wij registreren uw melding en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen.

Huidig bestuur

Voorzitter

Jochem Wind

Secretaris

Emma van den Berg

Penningmeester

Robin Speklé

Zie ook: overzicht oud besturen