Gratis juridisch advies

Door de inwerkingtreding van de Wet op de rechtsbijstand per 1 januari 1994 en de gelijktijdig doorgevoerde bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp, is de kring van rechtzoekenden die voor rechtshulp een beroep doen op de rechtswinkel alleen nog maar groter geworden. De zogenaamde juridisering van de samenleving is nog steeds in volle gang. De behoefte bij burgers aan een onafhankelijke, objectieve en laagdrempelige instantie waar zij terecht kunnen met vragen over het recht, maar ook met minder juridische zaken zoals de uitleg van brieven van instanties, is nog steeds uitdrukkelijk aanwezig.

Stichting Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft als doelstelling het helpen van inwoners van de regio Gennep die geconfronteerd worden met juridische problemen. Deze hulp kan bestaan uit het verstrekken van kosteloos juridisch advies of een doorverwijzing naar een instantie die u verder op weg kan helpen.

Medewerkers van Rechtswinkel en Discriminatiemeldpunt Gennep zijn allen rechtenstudent, veelal aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en krijgen daar praktijkervaring voor terug.

Kom gerust met uw vragen naar ons inloopspreekuur. Het maken van een afspraak is niet nodig. Rechtswinkel Gennep staat tot uw dienst!